Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους.
Ο χρήστης οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

2. Περιεχόμενο ιστοτόπου

Διευκρινίζεται ότι το μεσιτικό γραφείο του Ιωάννη Κοκαράκη διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

3. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων. Η παροχή των συνδέσμων δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και το γρααφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με δική τους ευθύνη.

4. Περιορισμός ευθύνης

Το μεσιτικό γραφείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή έγκυρων στοιχείων των ακινήτων καθώς και για τον έλεγχο των πληροφοριών που του παρέχουν οι πωλητές και οι εκμισθωτές, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής της τοποθεσίας των ακινήτων ή για την τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους, ούτε για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά τους.

Το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου.